© 2014 Millie Vanillie

VSPN LOGO

VSPN heeft gekozen voor dit logo, het 'juichende mannetje'. Het sluit volgens de betrokkenen goed aan bij datgene waar de Vereniging voor Sportpsychologie voor staat. En de veelzijdigheid heeft daarbij wellicht de doorslag gegeven. Het doolhof symboliseert de zoektocht naar de oplossing, naar succes, naar het 'juichende mannetje', naar VSPN? Maar de vorm refereert ook aan een vingerafdruk, dat het persoonlijke aspect symboliseert. Daarbij is 'focus' altijd een achterliggende gedachte geweest in het ontwikkelingsproces. Net als de functionaliteit, want naast het ontwerpen van een nieuw logo bestond er ook de wens een keurmerk te ontwikkelen. In het ontwerpproces is daar dus rekening mee gehouden.