© 2014 Millie Vanillie

OPS

Onderzoeksprogramma Sport staat voor sportonderzoek in Nederland. Van schaatspakken tot bietensap, alles wat van invloed kan zijn op de sportprestatie wordt onderzocht. Voor dit project ontwerpen wij een nieuwe huisstijl en uiteindelijk het meest belangrijke en beste communicatiemiddel; de nieuwe website. Hiernaast de richting waar de klant niet voor gekozen heeft. Later volgt het gekozen, uitgewerkte logo en de website.